TBU Publications
Repository of TBU Publications

Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu--závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ŠŤASTNÝ, Karel, Vladimír ČERVINKA, Jiří ŠILLER, Karel HAVLÍČEK, Jiří GATĚK, Monika VACHTOVÁ, Ilona ZEDNÍKOVÁ, Andrea ŇARŠANSKÁ, Božena SŮVOVÁ, Vladislav TŘEŠKA, Otakar KUBALA, Jolanta PROKOP, Petr OSTRUSZKA, Jan DOSTALÍK, Helena HORNYCHOVÁ, Eva HOVORKOVÁ, Aleš RYŠKA, Marie HÁCOVÁ, Pavel ROTHRÖCKEL, Petr VÁŽAN, Josef VELECKÝ, Ondřej HES, Michal MICHAL, Jaroslav HORÁČEK, Petr BUZRLA, Martin ČEGAN, Radoslava TOMANOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Jiří ZÁHORA. Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu--závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti [online]. 2011, vol. 90, iss. 6, s. 348-351. [cit. 2024-07-25]. ISSN 0035-9351. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/en/perspectives-in-surgery-article/predictive-factors-for-non-sentinel-lymph-nodes-affection-in-breast-carcinoma-outcomes-of-a-czech-multicenter-36194.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles