TBU Publications
Repository of TBU Publications

Soubor vybraných vědeckovýzkumných prací a případových studií s orientací na konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Soubor vybraných vědeckovýzkumných prací a případových studií s orientací na konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců cs
dc.title A set of selected scientific research studies and case-studies with an orinetation on the competitive ability of Czech industrial productive enterprises en
dc.contributor.author Vráblík, Miroslav
dc.contributor.author Kožíšková, Hana
dc.contributor.author Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Hromková, Ludmila
dc.contributor.author Dvouletý, Michal
dc.contributor.author Dupalová, Pavla
dc.contributor.author Bělíková, Petra
dc.contributor.author Žambochová, H.
dc.identifier.isbn 80-903433-0-9
dc.date.issued 2004
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher CEED Zlín
dc.subject Innovation en
dc.subject innovation policy en
dc.subject innovation projects en
dc.subject clusters en
dc.subject project and innovation oriented society en
dc.description.abstract Monografie objasňuje význam a úlohu inovační politiky pro konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. Snahou je přiblížit ucelenou a potřebnou orientaci v dané disciplíně včetně zakomponování výsledků a souvislostí vědecko-výzkumného záměru CZE:J22/98:265300021. Publikace se podrobně zabývá současnou inovační politikou členských zemí Evropské unie, následně pak České republiky a zlínského regionu v komparaci s inovační politikou jak byla pojata T. Baťou. Čtenáři se seznámí s problematikou tvorby firemní inovační politiky s akcentem na udržení a rozvoj konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Dále je probírána problematika provázanosti projektového managementu inovací a tvorby a hodnocení inovačních projektů s podporou současné normativní základny kvality ISO. Zvláštní důraz je pak kladen na provázanost inovačních procesů, marketingového a strategického řízení firem obsahující problematiku klastrů nejen u nás, ale i v zahraničí. Podstatnou součástí je popis projektově a inovačně orientované cs
dc.description.abstract The aim of this publication is to familiarise readers with a unified and necessary orientation in the given discipline, including the integration of the outcomes and results of the scientific research aims of the CZE: J22:265300021 grant. It is concerned with the contemporary innovation policies of member states of the European Union, and subsequently, those of the Czech Republic, the Zlín Region in comparison with the innovation policy practices as conceived by T. Bata. Readers are familiarised with the problems and issues concerned withthe creation of an enterprise's innovation policy with an accent on maintaining and further developing the competitive ability of entrepreneurial entities. A substantial component is the description of project and innovation oriented enterprises including the transformation of current manufacturing/production and non-manufacturing/Production enterprises into such enterprises. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004484
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/04:63502265!RIV/2005/MSM/281205/N
utb.identifier.obdid 12051107
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:28Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:28Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
dc.format.extent 374
utb.identifier.utb-sysno 32824
utb.identifier.nkp 002012200
utb.contributor.internalauthor Vráblík, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Kožíšková, Hana
utb.contributor.internalauthor Bočková, Kateřina
utb.contributor.internalauthor Hromková, Ludmila
utb.contributor.internalauthor Dupalová, Pavla
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record