TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační systémy v podnikové praxi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Informační systémy v podnikové praxi cs
dc.title Information Systems in Business Praxis en
dc.contributor.author Sodomka, Petr
dc.identifier.isbn 80-251-1200-4
dc.date.issued 2006
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Computer Press, a.s.
dc.subject Information Systems en
dc.subject Business Processes en
dc.subject Enterprise Resource Planning en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject Advanced Planning and Scheduling en
dc.subject Supply Chain Management en
dc.subject Business Intelligence en
dc.subject Data Warehouse en
dc.description.abstract Habilitační práce - monografie Informační systémy v podnikové praxi - přináší shrnutí hlavních výsledků mé výzkumné činnosti v oblasti podnikové informatiky. Monografie je určena všem, kteří se již pohybují v podnikovém prostředí (informačním manažerům, konzultantům, ředitelům, majitelům podniků, koncovým uživatelům a vysokoškolským učitelům) a chtějí hlouběji proniknout do problematiky informačních systémů. Monografie je také určena studentům informatiky a příbuzných disciplín, kteří se začínají sbližovat s důležitými pojmy a snaží se pochopit samotné fungování podnikového prostředí. cs
dc.description.abstract My Associate Professorship Rigorous thesis is in the form of a monograph: i.e. "Information Systems in Business Praxis" - provides a summary of the core results and outcomes of my research activities in the field of Enterprise Information Systems. This monograph is intended for all those who are already in entrepreneurial/business and other organisational environments (e.g. information managers, consultants, M.D.s and C.E.O.s, owners, end-users, and pedagogues at universities education), who wish to gain a deeper understanding of the problems and issues associated with information systems. It is also intended for students of Informatics and other closely-related disciplines, who are beginning to familiarise themselves with key terms and concepts and who are trying to understand the workings of the enterprise environment itself. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004473
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/06:63504981!RIV07-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 14555615
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:26Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:26Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
dc.format.extent 341
utb.identifier.utb-sysno 34962
utb.identifier.nkp 002882709
utb.contributor.internalauthor Sodomka, Petr
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record