TBU Publications
Repository of TBU Publications

Manažerská psychologie

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Manažerská psychologie cs
dc.title Managerial Psychology en
dc.contributor.author Mikuláštík, Milan
dc.identifier.isbn 978-80-247-1349-6
dc.date.issued 2007
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GRADA Publishing, a.s.
dc.subject Selfmanagement en
dc.subject stress en
dc.subject conflicts en
dc.subject work motivation en
dc.subject management en
dc.subject decision en
dc.subject psychology of work en
dc.subject works performance en
dc.subject ergonomy en
dc.subject team work en
dc.subject psychology of enterprise en
dc.subject psychology of market en
dc.description.abstract Monografie je souhrnem podstatných současných informací z psychologie určené pro manažerskou praxi. Manažeři pracují s lidmi a proto musí mít tato jejich práce profesionální úroveň. První část se zabývá selfmanagementem. Druhá je zaměřena na práci s lidmi - znalost psychologie osobnosti, pracovní motivace, tvořivost, řízení, rozhodování. Třetí část je věnována pracovnímu výkonu, pracovnímu prostředí, inženýrské psychologii, psychologii podnikání a psychologii trhu. cs
dc.description.abstract Monograph is a summary of basic temporary information from psychology appointed for managerial practice. Managers work with people and for that reason their work must be on professional level. First part is engaged in selfmanagement. Second part is engaged in work with people - knowledge of personal psychology, work motivation, creativity, management, organisation, decision. Third part is engaged in work performance, work environment, human engineering, psychology of business, en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004467
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/07:63506602!RIV08-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 16053029
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:25Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:25Z
dc.description.sponsorship Z(MSM 265300021)
dc.format.extent 380
utb.identifier.utb-sysno 32274
utb.identifier.nkp 003073112
utb.contributor.internalauthor Mikuláštík, Milan
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record