TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zdaňování příjmů fyzických osob 2008, praktický průvodce

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zdaňování příjmů fyzických osob 2008, praktický průvodce cs
dc.title Taxation of income of individuals 2008, the practical guide en
dc.contributor.author Vybíhal, Václav
dc.identifier.isbn 978-80-247-2536-9
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GRADA Publishing, a.s.
dc.subject Incomes of individuals en
dc.subject taxation en
dc.subject employment en
dc.subject business en
dc.subject tax depreciation of property en
dc.subject reserves and adjustments en
dc.subject write-off of debts en
dc.subject contracts and methods to avoid international double taxation en
dc.subject taxation of income of non-residents en
dc.subject tax havens en
dc.subject examples en
dc.subject case studies en
dc.description.abstract Kniha zahrnuje podrobný přehled problematiky zdaňování příjmů fyzických osob s názorným výkladem daňových situací. Přehledy, tabulky, praktické příklady a případové studie umožňují snadněji pochopit mechanismus fungování této daně. Kromě řešení otázek souvisejících se zdaňováním příjmů ze závislé činnosti a příjmů podnikatelů je v knize zahrnuto i daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, tvorba rezerv a opravných položek včetně odpisu pohledávek a především problematika mezinárodního zdanění . cs
dc.description.abstract The book includes a detailed overview of the issue of taxation of income of individuals with a graphic interpretation of the tax situation. Reports, tables, practical examples and case studies allow for easier to understand the mechanism of this tax. In addition to addressing issues related to taxation of income from employment and business income is included in the book and tax depreciation of tangible and intangible assets, creation of reserves and adjustments, including writing off debts and the issue of international taxation. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004465
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507667!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 18553421
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:24Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:24Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 216
utb.identifier.utb-sysno 57714
utb.identifier.nkp 003424017
utb.contributor.internalauthor Vybíhal, Václav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record