TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vybrané kapitoly z teorie robustního řízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vybrané kapitoly z teorie robustního řízení cs
dc.title Robust control theory en
dc.contributor.author Dlapa, Marek
dc.identifier.isbn 978-80-7399-569-0
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Tribun EU
dc.subject Robust control theory en
dc.subject PID controllers en
dc.subject optimization en
dc.subject evolutionary computation. en
dc.description.abstract Kniha se zabývá popisem teorie robustního řízení a vybraných metod statické optimalizace. Je popsána analýza a syntéza regulátorů pro systémy s dynamickou, parametrickou a smíšenou neurčitostí spolu s odvozením vztahů pro optimální řízení ve stavovém prostoru. Je uveden popis matematického aparátu a systémových výpočtů spolu s příklady aplikací, simulačními experimenty a řízením reálného modelu. cs
dc.description.abstract The book deals with robust control theory and static optimization methods. A description of analysis and synthesis of robust controllers for systems with dynamic, parametric and mixed structured uncertainties is provided together with state space formulae for optimal control. Essentials of mathematics and system computations are shown in appendices. Examples of applications, simulation experiments and control of real model provide additional insight into the presented theory. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004463
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507114!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18552998
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:24Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:24Z
dc.description.sponsorship Z(MSM7088352102)
dc.format.extent 273
utb.identifier.nkp 003655883
utb.contributor.internalauthor Dlapa, Marek
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record