TBU Publications
Repository of TBU Publications

Mzdové účetnictví 2008, praktický průvodce

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Mzdové účetnictví 2008, praktický průvodce cs
dc.title Payroll Accounting 2008, a practical guide en
dc.contributor.author Vybíhal, Václav
dc.identifier.isbn 978-80-247-2538-3
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GRADA Publishing, a.s.
dc.subject Payroll accounting en
dc.subject labor law en
dc.subject employment en
dc.subject health en
dc.subject pension and health insurance en
dc.subject taxation of salaries and wages en
dc.subject reimbursement of travel expenses en
dc.subject state social support en
dc.subject aid in material need en
dc.subject accounting for wages en
dc.subject examples of case studies. en
dc.description.abstract Kniha je praktickým průvodcem obsahujícím široký okruh informací orientovaných na problematiku pracovního práva a zaměstnanosti, mezd včetně zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, náhrad cestovních výdajů, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a účtování o mzdách. Usnadňuje širokému okruhu potencionálních zájemců potřebnou orientaci ve složitě konstruovaných předpisech. cs
dc.description.abstract The book is a practical guide containing a wide range of information based on the issues of labor law and employment, wages, including health, pension and sickness insurance, taxation of income from employment, reimbursement of travel expenses, social support, assistance in material need, and accounting for wages. It facilitates a wide range of potential candidates in the required orientation designed the complex. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004457
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507666!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 18553420
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:23Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:23Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 416
utb.identifier.utb-sysno 54373
utb.identifier.nkp 003044897
utb.contributor.internalauthor Vybíhal, Václav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record