TBU Publications
Repository of TBU Publications

Evoluční výpočetní techniky: principy a aplikace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Evoluční výpočetní techniky: principy a aplikace cs
dc.title Evolutionary techniques: principles and applications en
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Oplatková, Zuzana
dc.contributor.author Ošmera, Pavel
dc.contributor.author Šeda, Miloš
dc.contributor.author Včelař, František
dc.identifier.isbn 978-80-7300-218-3
dc.date.issued 2008
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher BEN - technická literatura
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.subject symbolic regression en
dc.description.abstract Kniha seznamuje čtenáře s evolučními výpočetními technikami, které se staly velmi populární s příchodem výpočetních technologií, což se stalo ve druhé polovině 20. století. Tyto techniky umožňují více, nebo méně efektivní nalezení řešení jinak obvykle obtížně řešitelných, či klasickými metodami neřešitelných problémů. Naším cílem bylo vytvořit publikaci, která by seznámila čtenáře s existujícími evolučními algoritmy, a to ať už notoricky známými, jako jsou algoritmy genetické, tak s algoritmy relativně novými. Naší snahou bylo napsat publikaci čitelnou a snadno použitelnou. Všechny podstatné pojmy a výsledky jsou v publikaci vysvětleny a případně graficky znázorněny. Vybrané příklady a obrázky jsou dostupné v kódu Mathematica na stránce www.fai.utb.cz/people/zelinka/evoluce. Účelem publikace je podat podrobné vysvětlení problematiky s důrazem na jejich možné praktické aplikace. cs
dc.description.abstract The book deals wiith evolutionary techniques which became very popular within the second half of 20th century. These techniques are suitable for finding solutions, very difficult to obtain it by other ways or not solvable by classic methods. The aim was to create a publication which will introduce current evolutionary algorithms, either very known as genetic algorithms or novelty algorithms. All term are explaind and results are published in graphical way and deeply explained. Selected examples are available in Mathematica code at www.fai.utb.cz/people/zelinka/evoluce. The main aim was to explain problems and show applications. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004454
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507073!RIV09-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43855707
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:20Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:20Z
dc.description.sponsorship P(GA102/06/1132), Z(MSM0021630518), Z(MSM7088352101)
dc.format.extent 550
utb.identifier.utb-sysno 52512
utb.identifier.nkp 003753344
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
utb.contributor.internalauthor Oplatková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Včelař, František
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record