TBU Publications
Repository of TBU Publications

Moderní metody řízení nákladů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Moderní metody řízení nákladů cs
dc.title Modern methods of cost management en
dc.contributor.author Popesko, Boris
dc.identifier.isbn 978-80-247-2974-9
dc.date.issued 2009
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GRADA Publishing, a.s.
dc.subject Cost en
dc.subject costing methods en
dc.subject Activity-Based Costing en
dc.subject buddgeting en
dc.subject cost reduction en
dc.description.abstract Publikace přináší ucelený přehled manažerských nástrojů a technik používaných pro řízení podnikových nákladů. Vedoucí pracovníci firem, podnikoví ekonomové a ostatní čtenáři se v rámci publikace seznámí s jednotlivými přístupy k pojetí nákladů, metodami řízení a optimalizace nákladů a s efektivními postupy vedoucími ke snižování nákladů. Jednotlivé nástroje a techniky jsou přehledně představeny a srozumitelnou formou jsou vysvětleny jejich základní principy a vyjmenovány jejich výhody, nevýhody a obvyklé oblasti využití. V knize jsou přiblíženy jak tradiční koncepty přirážkových kalkulací používající režijní přirážky a sazby, kalkulace krycího příspěvku, tak také metoda Activity-Based Costing ve všech svých souvislostech. Podrobně vysvětleny jsou také metody strategického řízení nákladů. cs
dc.description.abstract Monograph contains comprehensive review of managerial tools and techniques used for company cost management purposes. Individual approaches to company costs, cost management philosophies and effective procedures to cost reduction and optimization are presented within the book. Individual methods and techniques are preciously and transparently presented and their principles are intelligibly described along with their contributions, drawbacks and usual areas of application. Traditional concepts and modern tools and techniques of cost management are described in detail inside the monograph. Special attention is dedicated to the Activity-based costing approach, where the complex methodology with so far unpublished findings is presented. Book doesn´t contains the encyclopedically and complex overview of management accounting, but is focused on selected areas of company cost management. Is written in very attractive and easy form, which help better understanding of described areas. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004440
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508644!RIV10-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43858986
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:15Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:15Z
dc.description.sponsorship P(GP402/07/P296)
dc.format.extent 240
utb.identifier.utb-sysno 54155
utb.identifier.nkp 003953040
utb.contributor.internalauthor Popesko, Boris
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record