Show simple item record


dc.title Efektivní inovace cs
dc.title The efective inovation en
dc.contributor.author Dytrt, Zdenek
dc.contributor.author Stříteská, Michaela
dc.identifier.isbn 978-80-251-2771-1
dc.date.issued 2009
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Computer Press
dc.subject Efecivnes en
dc.subject Inovation en
dc.subject Ethics en
dc.subject Consume en
dc.subject Stakeholder management en
dc.description.abstract Neodpovědnost v managementu je důsledek absence etiky v našem myšlení. Za příčinu konzumního myšlení považujeme rutinu a stereotyp v práci. Absence etiky a strach z inovací zpomaluje dynamiku vývoje managementu za rozvojem technických věd a tím negativně ovlivňuje lidské vztahy a podnikatelské prostředí cs
dc.description.abstract The praxiss of management without ethics is bringing the consume thinking and consume climet of market. The consequense is dynamics of economics development retardation. It is the big reason for creativity stimulation of alle the start of company en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004432
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508545!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43861781
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:13Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:13Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 148
utb.identifier.utb-sysno 54390
utb.identifier.nkp 004041950
utb.contributor.internalauthor Dytrt, Zdenek
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record