TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aplikovaná statistika v programu XLStatistics

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Aplikovaná statistika v programu XLStatistics cs
dc.title Applied statistics in XLStatistics software en
dc.contributor.author Klímek, Petr
dc.contributor.author Kovářík, Martin
dc.identifier.isbn 978-80-87106-24-2
dc.date.issued 2009
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher nakladatelství Martin Stříž
dc.subject Applied statistics en
dc.subject XLStatistics en
dc.description.abstract Tato kniha má sloužit jako pomůcka pro všechny, kteří mají zájem o statistické analýzy dat a softwarové nástroje. Skládá se ze tří kapitol, které odpovídají jednotlivým statistickým témata. První kapitola se zabývá analýzou závislosti. Druhá se týká vybraných neparametrických testů a konečně třetí se zaměřuje na analýzu časových řad. Tato témata pokrývají základní problémy, které se zabývají statistikou. Proto kniha může sloužit do určité míry pro anglicky mluvící pokročilé začátečníky v oblasti statistiky. Závěrečná část obsahuje odkazy, statistické tabulky, stručný anglicko-český slovník nejčastěji používaných pojmů v oblasti statistiky a teorie pravděpodobnosti, a nakonec seznam listů programu XLStatistics. cs
dc.description.abstract This book is intended to serve as an aid for all those are interested in statistical data analysis and its software tools. It consists of three chapters corresponding to individual statistical topics. First chapter deals with analysis of dependence. Second one covers selected nonparametric tests and finally a third one focuses on time series analysis. These topics cover basic problems dealing with statistics. Therefore the book may be of some use for the English speaking advanced beginners in statistics. The closing part contains of references, statistical tables, concise English-Czech dictionary of the most frequently used terms in statistics and probability theory, and finally of a list of XLStatistics sheets. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004429
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508623!RIV13-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43859632
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:13Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:13Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 170
utb.identifier.utb-sysno 55051
utb.identifier.nkp 004159061
utb.contributor.internalauthor Klímek, Petr
utb.contributor.internalauthor Kovářík, Martin
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record