TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost cs
dc.title The influence of the social program of Tomas Bata Jan Antonin Bata in Zlin region's education en
dc.contributor.author Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Kadlčková, Leona
dc.contributor.author Salátová, Renáta
dc.contributor.author Ďurišová, Libuše
dc.contributor.author Prokopová, Šárka
dc.identifier.isbn 978-80-7315-195-9
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Paido
dc.subject Social Programme en
dc.subject Bata's Relief Fund en
dc.subject the social department en
dc.subject health care en
dc.subject employee care en
dc.subject after-school care en
dc.subject Bata School of Work en
dc.subject Education Reform en
dc.subject differentiated experimental town school en
dc.subject library en
dc.subject sport en
dc.description.abstract Knižní publikace čerpá z odkazu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati v oblasti sociální politiky, školství, kultury a sportu. Celková péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky i obyvatele regionu , kterou T. Baťa aplikoval, se rozvíjela v historicko-společenském kontextu své doby. Čtenáři je přiblížen historický vývoj událostí, které provázely vznik sociálního programu, školské politiky, mimoškolních a kulturních aktivit. Aktivity Tomáše Bati a Jana Antonína a činovníků firmy Baťa jsou využitelné i v současných podmínkách globální společnosti. cs
dc.description.abstract Books draws on the legacy of Tomas Bata Jan Antonin Bata in the field of social policy, education, culture and sport. Total care for employees and their family members and residents of the region, by T. Bata applied, to develop the historical and social context of his time. Circulation is closer historical developments that have accompanied the emergence of welfare programs, education policy, cultural and extracurricular activities. Activities Tomas Bata Jan Antonin Bata, and officials are also useful current conditions of global society en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004428
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509985!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43863252
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:13Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:13Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 121
utb.identifier.utb-sysno 58517
utb.identifier.nkp 004611558
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Svatava
utb.contributor.internalauthor Ďurišová, Libuše
utb.contributor.internalauthor Končitíková, Gabriela
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record