Show simple item record


dc.title Kreativní ekonomika cs
dc.title vybrané ekonomické, právní, masmediální a informační aspekty cs
dc.title Creative Economics en
dc.contributor.author Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Kodera, Jan
dc.contributor.author Kubátová, Květa
dc.contributor.author Váňová, Anna
dc.contributor.author Škop, Martin
dc.contributor.author Brečka, Samuel
dc.contributor.author Šperka, Martin
dc.contributor.author Schindler, Frank
dc.identifier.isbn 978-80-89447-20-6
dc.date.issued 2010
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher EUROKÓDEX, s.r.o.
dc.subject Creative person en
dc.subject creative process en
dc.subject product en
dc.subject press of environment en
dc.subject divergent thinking en
dc.subject convergent thinking en
dc.subject originality en
dc.subject invention en
dc.subject intuition en
dc.subject authonomy en
dc.subject imagination en
dc.subject neophilia en
dc.subject tacite and explicite knowledge en
dc.description.abstract V kapitole je zdůrazněn význam práce manažerů a zaměstnanců výrobních a obchodních organizací a také služeb jako potenciální zdroj tvořivosti a inovace, jejich rozvoj a možnosti využití. Hledání cestu k tomu, aby podíl kreativních pracovníků rostl i v oblasti, kde to není tak samozřejmé. cs
dc.description.abstract The chapter emphasizes the importance of the work of managers and employees of manufacturing and business service organizations, as well as a potential source of creativity and innovation, and their development possibilities. The Finding of the path to the share of creative workers grew even in the areas where it is not so obvious. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004418
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509830!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43863908
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:10Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:10Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 224
utb.identifier.utb-sysno 56134
utb.identifier.nkp 004238968
utb.contributor.internalauthor Kloudová, Jitka
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record