TBU Publications
Repository of TBU Publications

Specifika spotřebitelského segmentu singles a možnosti marketingové komunikace při uspokojování jejich potřeb

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Specifika spotřebitelského segmentu singles a možnosti marketingové komunikace při uspokojování jejich potřeb cs
dc.title Specifications of singles consumer segment en
dc.contributor.author Kotyzová, Pavla
dc.identifier.isbn 978-80-89401-62-8
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing research en
dc.subject macroeconomics aspects en
dc.subject segmentation en
dc.subject singles en
dc.subject customer behaviour en
dc.subject typology en
dc.subject lifestyle en
dc.description.abstract Segmenty, vyznačující se specifickými znaky, se stávají stále menšími, vznikají nové segmenty, mezi nimi segment singles. Životní styl singles, který je v zahraničí pozorován desítky let se stal také v České republice dynamicky rostoucím trendem. Má významný vliv i na spotřebitelské chování. Z dostupných zdrojů vyplývá, že segment není prozkoumán ani přesně definován. Ani podle zahraničních výzkumů není tento segment jednoznačně vymezen. Jeho významný ekonomický potenciál není využit. Přesto, že trend singles má vzestupnou tendenci, marketing na jeho existenci prakticky nereaguje. Cílem disertační práce je předložit současný stav zkoumané problematiky, zjistit, analyzovat a popsat spotřebitelské chování českých singles, jejich životní styl a jejich vztah ke značkám. S využitím získaných poznatků charakterizovat možnosti a doporučit zásady pro marketing a marketingovou komunikaci, platné pro tento segment. cs
dc.description.abstract The segments that used to be characterized by specific features are getting smaller and new segments are created. There is a one called Singles among these segments. Lifestyle of Singles has been already observed abroad for decades and it is currently becoming an increasing trend in the Czech Republic too. It also has a significant influence on consumer behaviour. However the available references imply that the Singles market segment has never been explored or clearly defined. Its important economic potential has not been fully exploited. Despite the importance of this market segment, marketing completely ignores its existence. The aim of this dissertation titled is to find out and describe behaviour of the Singles segment in the Czech Republic, to analyze their lifestyle and their relationship to brands. Gained knowledge is used to describe possibilities and to recommend marketing and marketing communication principles, valid for this segment. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004406
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867800!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43867893
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:07Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:07Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 134
utb.identifier.nkp 005329659
utb.contributor.internalauthor Kotyzová, Pavla
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record