TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení a organizace výrobních procesů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení a organizace výrobních procesů cs
dc.title Production processes planning and management en
dc.contributor.author Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Rajnoha, Rastislav
dc.identifier.isbn 978-80-89401-26-0
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject production en
dc.subject management en
dc.subject planning en
dc.subject proces en
dc.subject economics en
dc.subject efficiency en
dc.subject effectiveness en
dc.subject quality en
dc.description.abstract Obsahem této publikace je prezentace výsledků vědecko-výzkumných projektů, zaměřených na rozšíření portfolia klíčových principů a vývoj nových metodik v oblasti průmyslového inženýrství, které se orientují do oblasti analýzy podnikových činností, prezentace vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrství v oblasti řízení a organizace výrobních a administrativních procesů a rovněž poskytují několik námětů na to, jak flexibilně kalkulovat jejich efektivnost a výkonnost. cs
dc.description.abstract The contents of this publication is a presentation of key results of scientific research projects, aiming at the extension of the portfolio of key principles and the development of new methodologies in the field of industrial engineering, which is oriented to the analysis of business activities, next the presentation of the selected methods and instruments in the field of industrial engineering and management of the organization of the production and administrative processes, and also provide several ideas on how flexible to calculate their effectiveness and efficiency. All knowledge and research results are based on the author’s research activities. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004401
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43866567!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43866688
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:06Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:06Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 138
utb.identifier.utb-sysno 61776
utb.identifier.nkp 005102228
utb.contributor.internalauthor Chromjaková, Felicita
utb.contributor.internalauthor Rajnoha, Rastislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record