TBU Publications
Repository of TBU Publications

Regionální disparity a regionální politika: Česká republika programovém období 2007-2013

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Regionální disparity a regionální politika: Česká republika programovém období 2007-2013 cs
dc.title Regional disparities and regional policy: The Czech Republic in 2007-2013 programming period en
dc.contributor.author Hájek, Oldřich
dc.identifier.isbn 978-80-89401-50-5
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Regional policy en
dc.subject regional disparities en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject operational programmes en
dc.description.abstract Vztah mezi regionálními disparitami a regionální politikou je v současné době závažným tématem výzkumu i tématem politickým. Tato publikace se zabývá zanedbávaným tématem vztahu mezi těmito dvěma pojmy. Shoda mezi prostorovými cíli regionální politiky a prostorovou distribucí jejích finančních prostředků je hlavním předmětem zkoumání. Pro analýzu byla vybrána Česká republiky a cíl Konvergence. cs
dc.description.abstract The relationship between regional disparities and regional policy represents a relevant research and political theme of these days. This text deals with a rather underresearched relationship between regional disparities and regional policy. The match between spatial goals of regional policy on one hand and spatial distribution of regional policy funds on the other hand is evaluated. Note that the Czech Republic and the Convergence Goal of EU Cohesion policy were chosen as the subjects of further evaluation en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004399
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43865768!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43865784
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:04Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:04Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 166
utb.identifier.nkp 005329650
utb.contributor.internalauthor Hájek, Oldřich
Find Full text

Files in this item

Show simple item record