TBU Publications
Repository of TBU Publications

Měření a řízení výkonnosti podniku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Měření a řízení výkonnosti podniku cs
dc.title Company performance measurement and management en
dc.contributor.author Knápková, Adriana
dc.contributor.author Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Chodúr, Miroslav
dc.identifier.isbn 978-80-7201-882-6
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Linde spol. s r.o.
dc.subject Company Performance Measurement en
dc.subject Company Performance Management en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject EFQM Excellence Model en
dc.description.abstract Kniha se zabývá problematikou měření a řízení výkonnosti podniku a jsou zde publikovány výsledky výzkumu, které byly získány v rámci řešení projektu č. 402/09/1739 „Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniku“ v letech 2009 – 2011 financovaného GA ČR. V knize je představen návrh modelu pro měření a řízení výkonnosti, který využívá synergických efektů vybraných konceptů BSC + EVA + EFQM + ABC/M s podporou benchmarkingu. V návaznosti na vytvořený integrovaný model pro měření a řízení výkonnosti byl zpracován metodický postup pro jeho implementaci v praxi. cs
dc.description.abstract This publication deals with the company performance measurement and management and there are research results presented obtained within the project No. 402/09/1739 “Creating a Model for the Company Performance Measurement and Management” supported by Czech Science Foundation during 2009–2011. A model proposal for the performance measurement and management of enterprises that uses the synergetic eff ects of BSC + EVA + EFQM + ABC/M concepts with support of benchmarking is important part which is introduced in this book. The integrated model developed for the performance measurement and management was followed by the elaboration of methodical process for its implementation in practice. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004393
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867428!RIV12-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43867723
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:03Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:03Z
dc.description.sponsorship P(GA402/09/1739)
dc.format.extent 110
utb.identifier.utb-sysno 65435
utb.identifier.nkp 005347587
utb.contributor.internalauthor Knápková, Adriana
utb.contributor.internalauthor Pavelková, Drahomíra
utb.contributor.internalauthor Chodúr, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record