TBU Publications
Repository of TBU Publications

Měření a řízení výkonnosti organizací státní správy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Měření a řízení výkonnosti organizací státní správy cs
dc.title Measurement and management of public administration performance en
dc.contributor.author Duchoň, Josef
dc.contributor.author Pavelková, Drahomíra
dc.identifier.isbn 978-80-89401-63-5
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Performance en
dc.subject public administration en
dc.subject performance management models en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject CAF en
dc.description.abstract Publikace je zaměřena na otázky měření a řízení strategické výkonnosti organizací státní správy, hodnocení kvality strategie a řešení efektivity těchto organizací. V publikaci je řešena možnost využití konceptu Balanced Scorecard (BSC) v prostředí státní správy. Je zde analyzována vhodnost perspektiv BSC využívaných ve firemní sféře pro jejich uplatnění v řízení organizací státní správy. Na základě rešerší, posouzení podmínek státní správy a diskuse jsou pro organizace státní správy navrženy nové perspektivy. Je zde také řešena otázka nastavení funkcí a procesů v organizacích tak, aby byla neefektivní práce co nejvíce eliminována. Při rozboru cílů dle Smart Administration bylo zjištěno, že řadu strategických akcí je lépe posuzovat na základě měření kvality. Tím vstoupilo do řešení posuzování podmínek pro vhodnost využití metody CAF spolu s konceptem BSC pro organizace státní správy. Protože se model CAF ukázal jako vhodný, je v publikaci řešeno spojení obou koncepcí do jednoho celku. Pro možnost efektivní implementace navrženého modelu BSC v kombinaci s CAF je v publikaci navržena metodika aplikace tohoto modelu v podmínkách státní správy ČR. Metodika vychází z výzkumů ve vybraných organizacích státní správy. Na základě Smart Administration jsou určeny cíle pro organizace státní správy v oblasti hybných sil úspěchu, včetně vymezení strategických akcí a měřítek. cs
dc.description.abstract This publication focuses on questions of measurement and management of strategic performance of public administration, evaluation of quality of its strategies and problem solving of effectiveness of its institutions. Specifically, this publication encourages utilizing the Balance Scorecard concept (BSC) in the public administration. It analyzes suitability of the BSC perspectives, normally used among private businesses, for its application on management in public administration. A thorough research, evaluation of particulars of the public administration and an extensive discussion serve as a basis for proposals of new perspectives tailored specifically for public institutions. Another question addressed by this publication is how to set up functions and processes in the institutions in order to bolster labour productivity and to eliminate ineffective work. With a help of “Smart Administration” assessment of the objectives, it was realized that it is more convenient to evaluate a range of strategic actions on the basis of quality measurement. This led to a question whether to use the CAF method in measurement of public administration as well. Since the CAF model worked well, it was merged with the BSC approach for purposes of this publication. In order to implement the model of BSC in combination with CAF effectively, this publication designs a new methodology for application of these models among public institutions in the Czech Republic. The method is based on survey of selected public bodies. On the grounds of “Smart Administration”, this publication selects strategic goals for public institutions in the area of driving forces of success, including definitions of strategic actions and measures. The performance of institutions in public administration is also illustrated quantitatively, which helps to a better comparison between results from different periods. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004392
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867146!RIV13-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43867393
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:02Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:02Z
dc.description.sponsorship P(GA402/09/1739)
dc.format.extent 90
utb.identifier.utb-sysno 69824
utb.identifier.nkp 005329660
utb.contributor.internalauthor Duchoň, Josef
utb.contributor.internalauthor Pavelková, Drahomíra
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record