TBU Publications
Repository of TBU Publications

Marketing symfonických orchestrů: publikum a veřejnost moravských filharmonií

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Marketing symfonických orchestrů: publikum a veřejnost moravských filharmonií cs
dc.title Marketing of symphony orchestras: the audience and public of the Moravian philharmonic orchestras en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.identifier.isbn 978-80-87500-03-3
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject symphony orchestra en
dc.subject philharmonic en
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject classical music en
dc.subject marketing en
dc.subject management en
dc.subject marketing communication en
dc.description.abstract Monografie se zabývá možnostmi zavádění marketingových principů do řízení regionálních symfonických orchestrů. Situaci sleduje na příkladu symfonických orchestrů sídlících ve čtyřech moravských krajských městech, Filharmonie Brno, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zkoumá souvislosti mezi kulturním prostředím v těchto čtyřech městech, charakteristikami publika jednotlivých orchestrů, jejich produkty, prostředím konání koncertů, specifiky cenotvorby a používanými nástroji marketingové komunikace. Jádro tvoří dvě výzkumné sondy do postojů filharmonického publika a obecné veřejnosti k vážné hudbě a k symfonickým orchestrům. Kniha si všímá dílčích aspektů marketingového řízení regionálních symfonických orchestrů, tedy proměn jejich marketingového prostředí, především prostředí společenského a konkurenčního, možností segmentace publika, otázky tvorby produktu a jeho zákaznických benefitů, podmínek konzumace hudby a jejích ekonomických a společenských nákladů, možností propagace vážné hudby a podmínek financování její produkce včetně využití nástrojů fundraisingu. cs
dc.description.abstract This monograph deals with the possibilities of implementing marketing principles in symphony orchestras in four Moravian regional seats, Brno Philharmonic Orchestra, Moravian Philharmonic Olomouc, Bohuslav Martinů Philharmonic Zlín and Janáček’s Philharmonic Orchestra Ostrava. It explores the relationship between cultural environment in the four cities, dimensions of the orchestra’s audience, their products (especially number and qualities of their subscription series), environment of their venues, specifications of the price setting and their marketing communication. Merits of the monograph are in two research studies aimed at the attitudes of the symphony orchestras’ audience and the public in the four cities towards classical music and their orchestras. The monograph is focused on the partial aspects of regional symphony orchestras’ marketing management, such as changes of their marketing, societal and competitive environment, possibilities of market segmentation, questions of development the product and its customers’ benefits, terms of consumption of the music and its economic and social costs, possibilities of classical music’s promotion and conditions of funding its performance from public and private resources. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004390
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/11:43865954!RIV12-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43865974
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:02Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:02Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 184
utb.identifier.utb-sysno 63398
utb.identifier.nkp 004922647
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record