TBU Publications
Repository of TBU Publications

Manažerská etika v otázkách a odpovědích

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Manažerská etika v otázkách a odpovědích cs
dc.title Managerial ethics in questions and replies en
dc.contributor.author Dytrt, Zdenek
dc.contributor.author Bobák, Roman
dc.contributor.author Diessl, Josef
dc.contributor.author Gregar, Aleš
dc.contributor.author Málek, Ondřej
dc.contributor.author Přibyl, Milan
dc.contributor.author Seidler, Jiří
dc.contributor.author Šerek, Radomír
dc.contributor.author Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Stříteská, Michaela
dc.identifier.isbn 978-80-251-3344-6
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Computer Press, a.s.
dc.subject innovation en
dc.subject consumerist thinking en
dc.subject responsible management en
dc.subject Ethics in management and business en
dc.description.abstract Za posledních více než dvacet let prošla česká společnost a podnikatelská sféra mnoha významnými změnami. V podnikání převládla po roce 1989 společenská neodpovědnost nad odpovědností, management se orientuje spíše na dosažení co největšího zisku než na respektování pravidel etiky. Kniha Manažerská etika v otázkách a odpovědích zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe. Publikace přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teorie, tak z pohledu praktického uplatnění. cs
dc.description.abstract Over the past more than twenty years, the Czech society and the business community underwent many significant changes. Since 1989 irresponsibility prevailed over social responsibility in business, management is focused more on achievement of the greatest possible profit than to respect the rules of ethics. Book Managerial Ethics in Questions and Replies investigates on the relevant sample of respondents awareness of the managerial ethics importance and interest to apply ethics in managerial practice. The publication provides important insights about the state of ethics in management, the authors present an explanation of the various issues in terms of both theory as well as practical application. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004388
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43866582!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43866706
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:02Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:02Z
dc.description.sponsorship I, S
dc.format.extent 208
utb.identifier.utb-sysno 60782
utb.identifier.nkp 004915088
utb.contributor.internalauthor Dytrt, Zdenek
utb.contributor.internalauthor Bobák, Roman
utb.contributor.internalauthor Diessl, Josef
utb.contributor.internalauthor Gregar, Aleš
utb.contributor.internalauthor Málek, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Přibyl, Milan
utb.contributor.internalauthor Seidler, Jiří
utb.contributor.internalauthor Šerek, Radomír
utb.contributor.internalauthor Tomancová, Lucie
utb.contributor.internalauthor Vaněk, Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record