TBU Publications
Repository of TBU Publications

Logistika přeprav nebezpečných věcí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Logistika přeprav nebezpečných věcí cs
dc.title Logistics transporation of dangerous goods en
dc.contributor.author Málek, Zdeněk
dc.contributor.author Tomek, Miroslav
dc.identifier.isbn 978-80-7454-131-5
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject Transportation logistics en
dc.subject dangerous goods en
dc.subject means of transport en
dc.subject road transport en
dc.subject railtransport en
dc.subject water transport en
dc.description.abstract Monografie poskytuje vybrané informace z oblasti logistiky přeprav nebezpečných věcí v souladu s evropskými normami a normami platnými v dané oblasti s důrazem na Českou republiku. Je určena odborníků zabývajícím se praktickou realizací problematiky při výkonu povolání, autorizovaným bezpečnostním technikům a technikům zastupujícím zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Monografii mohou využít osoby ze široké veřejnosti, které mají zájem získat odborné informace z uvedené problematiky. cs
dc.description.abstract Monograph provides selected information from the logistics transportation of dangerous Goods in accordance with European norms and standards in the area with an emphasis on the Czech republic. It is intended for Professional engaged in the practical implementation issues in the profession, chartered safety engineers and technicians representing employees inoccupational safety and health at work. The monograph can use people form the general public who are interested to obtain professional information from that issue. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004387
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28160/11:43867289!RIV12-MSM-28160___
utb.identifier.obdid 43867547
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:01Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:01Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 164
utb.identifier.utb-sysno 63047
utb.identifier.nkp 005210588
utb.contributor.internalauthor Málek, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Tomek, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record