TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kultura jako faktor volného času: nákupní chování na trzích vybraných volnočasových aktivit 2010

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kultura jako faktor volného času: nákupní chování na trzích vybraných volnočasových aktivit 2010 cs
dc.title Culture as a factor of leisure time : Buying behavior on selected markets of leisure time activities 2010 en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.identifier.isbn 978-80-87500-11-8
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject culture en
dc.subject leisure time en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject buying behavior en
dc.description.abstract Monografie se pokouší odpovědět na otázku jak lidí tráví svůj volný čas a jaká část jejich volnočasových aktivit je kulturní povahy. Monografie je zaměřena na aktivity, které lidé konají v soukromí, typicky doma (případně v zaměstnání či jinde): poslech vážné a populární hudby, čtení knih, novin a časopisů, poslech rádia, sledování televize a filmů. Cílem je zjistit, jak tyto způsoby trávení volného času souvisí s dalšími aktivitami mimokulturní povahy, jako jsou domácí či ruční práce, práce s počítačem, hraní společenských her, a s aktivitami, které člověk vykonává mimo svůj domov, jako je nakupování, aktivní a pasivní sport, návštěva restaurací a klubů nebo kulturních akcí. cs
dc.description.abstract The monograph tries to answer the question of how people spend their leisure time, what part of their leisure time activities is of a cultural nature and especially how the consumption of cultural products relates to other ways of spending leisure time. It is focused on activities that people perform in private, typically at home (or at work or elsewhere): listening to classical and popular music, reading books, newspapers and magazines, listening to the radio, watching TV and movies. The aim is to find out how these ways of spending leisure time complement with rather non-cultural activities, such as domestic and manual labor, spending time in front of computer or playing various social games or activities that people do outside their homes such as shopping, active and passive sports, visiting restaurants and clubs and attending cultural events. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004385
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/11:43865955!RIV12-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43865975
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:17:01Z
dc.date.available 2015-05-27T12:17:01Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 116
utb.identifier.utb-sysno 63397
utb.identifier.nkp 005152288
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record