TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dynamika projektu. Uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Dynamika projektu. Uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu. cs
dc.title Project dynamics en
dc.contributor.author Šviráková, Eva
dc.identifier.isbn 978-80-87500-07-1
dc.date.issued 2011
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject project management en
dc.subject system thinking en
dc.subject modelling and simulation en
dc.description.abstract Monografie Dynamika projektu je založena na poznatcích samostatného vědního oboru Systémová dynamika a na praktikách projektových manažerů podle mezinárodního standardu pro projektový management. Projekty jsou složitými systémy a rozhodování manažera při jejich řízení zase dynamickým procesem. Metody systémové dynamiky napomáhají získávání užitečných informací v situacích, které jsou pro nás nové a jež jen za pomoci intuice či jiného běžně užívaného nástroje pro řešení problémů nejsme schopni vyhodnotit. Monografie nabízí jiný náhled do světa projektového managementu, než je v literatuře o řízení projektů obvyklé. V krátkých epizodách jsou zde popisovány problémy, které projekty pravidelně doprovází. Za využití mentálních modelů a archetypů systémového myšlení jsou epizody převáděny do jazyka příčinných smyčkových diagramů, následně jsou sestaveny jako diagramy hladin a toků, načež je pomocí počítačového modelování dále zkoumáno, jaký dopad mají na projekt rozdílná rozhodnutí hlavních manažerů. Spojením archetypů systémového myšlení, příčinných smyčkových diagramů, diagramů hladin a toků i mezinárodního standardu pro projektový management vzniká unikátní prostor umožňující simulování dopadů klíčových rozhodnutí manažerů. Monografie neobsahuje návod pro řízení úspěšných projektů, může se však stát podnětem pro ty manažery, kteří jsou ochotni měnit své mentální modely, aby tak svým přístupem podpořili rozvoj učících se organizací. cs
dc.description.abstract The monograph Project Dynamics is based on the findings of an individual scientific discipline of System Dynamics and on the knowledge of the best practices of project managers according to the International Standard for Project Management. Projects are complex systems and the manager´s decision-making process in project management is a dynamic process. System dynamics represents a powerful method for acquiring useful information in situations and problems which we are not able to evaluate using commonly used tools for problem solving and decision making. This monograph offers a possibility of a different perception of the world of project management than project management literature usually provides. Problems, which often arise in project management, are described in short case studies. These stories are translated into the language of causal loop diagrams applying mental models and system dynamics archetypes. The next step shows a compilation of stocks and flow diagrams and witch the help of computer modeling it is explored how and to what extent is a project impacted by various decisions. The combination of system thinking archetypes, causal loop diagrams, chart stocks and flows, together with the application of the International Standard for Project Management, creates a space for computer simulations of impacts of key decisions. This monograph is not a handbook for managing projects. However, it is a challenge for managers willing to change their mental models in order to encourage the development of learning organizations. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004376
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/11:43866979!RIV12-GA0-28130___
utb.identifier.obdid 43867205
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:59Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:59Z
dc.description.sponsorship P(GP402/09/P296)
dc.format.extent 144
utb.identifier.utb-sysno 64491
utb.identifier.nkp 005163754
utb.contributor.internalauthor Šviráková, Eva
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record