TBU Publications
Repository of TBU Publications

Development of a research instrument in educational inquiry

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Development of a research instrument in educational inquiry en
dc.title Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie sk
dc.contributor.author Gavora, Peter
dc.identifier.isbn 978-80-10-02353-0
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
dc.subject educational research en
dc.subject research instrument en
dc.subject development en
dc.description.abstract Predmetom je monografické spracovanie problematiky tvorby výskumných nástrojov. Pretože tvorbe nového výskumného nástroja je príbuzná adaptácia už existujúceho zahraničného výskumného nástroja, v knihe sa venujeme aj tejto problematike aj keď to jej názov nevyjadruje, aby nebol príliš zložitý. Výskumné nástroje existujú len v kvantitatívnom výskume, takže ním vymedzujem typ výskumu, ktorý bude v našom zornom uhle. Druhým vymedzením je vedná oblasť, na ktorú sa v knižke zameriavam – sú to pedagogické vedy (s menším presahom do psychológie). Knižka je primárne určená výskumným a akademickým pracovníkom, ktorí chcú rozšíriť svoje metodologické vedomosti, prípadne stoja pred úlohou vytvoriť výskumný nástroj alebo adaptovať niektorý z existujúcich. sk
dc.description.abstract A research instrument is a key element in any quantitative research project because it makes it possible for the researcher to gather empirical data in the field. This monograph comprehensively describes the properties of a good research instrument in education sciences as well as the process of its construction. Before the definition of a research instrument offered, the fundamental features of the quantitative desing are presented and the philosophy of empirism, positivism and post-positivism is described. A distinction is made between a research instrument and a reseach method because they are frequently misunderstood and confused. The premise of the book is that a good research instrument is based on a theory, which serves as a conceptual foundation in the development of a research instrument. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004365
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43868828!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43869025
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:57Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:57Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 119
utb.identifier.utb-sysno 67379
utb.identifier.nkp 005574836
utb.contributor.internalauthor Gavora, Peter
Find Full text

Files in this item

Show simple item record