TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tvorba programových aplikací pro řešení difúzních úloh v prostředí MAPLE

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tvorba programových aplikací pro řešení difúzních úloh v prostředí MAPLE cs
dc.title Creating software applications for solving diffusion problems in MAPLE environment en
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Charvátová, Hana
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.identifier.isbn 978-80-7454-133-9
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.subject diffusion en
dc.subject transfer processes en
dc.subject mathematic model en
dc.subject MAPLE en
dc.description.abstract Obsah publikace je zaměřen na návrh deterministických matematických difúzních modelů založených na hmotové bilanci, popisující mechanismus vybraných technologických procesů a jejich simulaci v programovém prostředí Maple. cs
dc.description.abstract The publication focuses on the design of deterministic mathematical diffusion models based on mass balance describing the mechanism of selected technological processes and their simulation in Maple programming environment. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004364
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868530!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868631
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:57Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:57Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089), Z(MSM7088352102)
dc.format.extent 125
utb.identifier.utb-sysno 67319
utb.identifier.nkp 005574845
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Charvátová, Hana
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record