TBU Publications
Repository of TBU Publications

Marketing kultury : divadlo, koncerty, publikum, veřejnost

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Marketing kultury : divadlo, koncerty, publikum, veřejnost cs
dc.title Arts marketing: theatre, concerts, audience, public en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.identifier.isbn 978-80-87500-17-0
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject sociology of culture en
dc.description.abstract Kniha Marketing kultury se zabývá možností propojení kulturních a uměleckých produktů se světem marketingu a marketingové komunikace. Jednotlivé kapitoly anylyzují jednotlivé aspekty tohoto vztahu, přičemž vycházejí jak z vlastních výzkumů autora, tak i z rešerše literatury zabývající tvorbou marketingových a komunikačních strategií kulturních organizací. K jedněm ze základních závěrů knihy patří to, že ačkoliv preference lidí ve vztahu ke kultuře jsou velmi různorodé v tom, jaké druhy, formy či typy umění vyhledávají, jejich rozhodování v konkrétní nákupní situace může souviset spíše s jejich momentální náladou či impulsy, které tyto vkusové preference překračují. To dává kulturním organizacím příležitost chápat svůj vzájemný vztah nikoliv jako konkrenční, ale spíše kooperační, což může vzbudit zájem veřejnosti o kulturu, který byl dosud spíše latentní. cs
dc.description.abstract The Marketing of Culture focuses on the potential of interconnecting cultural and artistic products with the world of marketing and marketing communications. Chapters of the book analyse the rules based on both the author’s own research and a review of other sources, which show that cultural institutions create competitive environment that customers may perceive indifferently to a certain extent; although most people interested in culture have varying preferences as to the types of art or artistic genres, their leisure-time activities in a specific space-time situation depends rather on their current mood, which may transcend their stable cultural taste. Therefore, it is advisable to perceive the infrastructure of cultural institutions and products as an environment that rather than on competition should rely on collaboration being thus able to attract the part of public whose interest is rather latent. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004361
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/12:43868236!RIV13-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43868332
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:56Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:56Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 198
utb.identifier.utb-sysno 64535
utb.identifier.nkp 005236435
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record