TBU Publications
Repository of TBU Publications

Doprovázení v pomáhajících profesích

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Doprovázení v pomáhajících profesích cs
dc.title Accompanying the Dying in Helping Professions en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.identifier.isbn 978-80-262-0087-1
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Portál, s.r.o.
dc.subject Accompanying the Dying en
dc.subject Helping Professions en
dc.description.abstract Kniha prezentuje nový sociologický pohled na význam doprovázení v životě člověka, tzn. v kontextu životní cesty a životního cyklu. Od narození je každý člověk součástí mnoha sociálních skupin, jejíž členové formují a ovlivňují jeho jeho život a naopak. Tudíž se stává tím, kdo je doprovázen a také tím, kdo doprovází. Doprovázení je pro lidskou společnost přirozené od jejího počátku do dnes. Ačkoliv se během historického vývoje jeho významy, způsoby a formy měnily. cs
dc.description.abstract The book presents a new sociology-like view of the importance of accompanying in the life of man, i.e. in the context of his life journey and life cycle. From the birth everyone is a part of many social groups whose members form and influence his life and vice versa. Thus man becomes the one who is accompanied as well as the one who accompanies. Accompanying has been natural for human society since its origin until now. In the course of the historical development its meanings, ways and forms have varied, though. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004356
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43865679!RIV13-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43865695
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:55Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:55Z
dc.description.sponsorship P(GA406/09/1240)
dc.format.extent 159
utb.identifier.utb-sysno 63620
utb.identifier.nkp 005177048
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record