TBU Publications
Repository of TBU Publications

Baťovský Zlín – Mladé ženy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Baťovský Zlín – Mladé ženy cs
dc.title Bata Zlín – Young women en
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Kašpárková, Svatava
dc.identifier.isbn 978-80-89401-90-1
dc.date.issued 2012
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Georg Žilina
dc.subject Tomas Bata en
dc.subject Zlin en
dc.subject Young Women en
dc.subject Education, en
dc.description.abstract Kniha je věnována edukaci mladých žen v Systému řízení Baťa. Mladými ženami byly nazývány dívky ve věku od 14 do 18 let, které studovaly Baťovu školu práce, bydlely na baťovských internátech a pracovaly v továrně firmy Baťa. Edukace tedy byla založena na třech hlavních pilířích, kterými bylo vzdělání v Baťově škole práce, bydlení na internátech firmy Baťa a práce v továrně Baťa. Práce v továrně a bydlení na internátech bylo podmínkou proto, aby mohly dívky na Baťově škole práce studovat. Na internátech musely bydlet i dívky, které pocházely přímo ze Zlína. Tyto podmínky zaručovaly, že výchova mladých žen bude komplexní. Pokud by dívky bydlely doma, nemohla by být baťovská výchova celistvá. Bydlení na internátech zaručovalo např. výchovu k hospodaření, která byla v edukaci mladých lidí stěžejní. Po zahájení studia na Baťově škole práce začali mladí lidé ihned vydělat vlastní peníze a většinou to bylo po několika týdnech více, než vydělávali jejich rodiče měsíčně (u firmy Baťa se vyplácely mzdy týdně). Tyto peníze však nedostávali studenti prvního ročníku pouze pro vlastní použití, ale byli jim posílány na jejich osobní konto do firemní banky firmy Baťa. Ze svého konta mohly čerpat peníze pouze se souhlasem vychovatele, který jim k tomu musel dát písemné svolení. Publikace vznikla na základě výzkumu archivních dokumentů a rozhovorů s pamětnicemi doby, jedná se tak o publikaci, která je založena téměř jen na primárních zdrojích. Cílem publikace je přinést objektivní výpověď o životě mladých žen u Baťů. cs
dc.description.abstract This book is dedicated to the education of young women within Bata Management System. The term “Young women” was used for girls in age 14 to 18 who were studying at Bata School of Work, living at hall of residence and working in the factory. The education itself was based on three main pillars: education at Bata School of Work, living at the hall of residence and work in the factory. Work in the factory and living at the hall of residence was an inherent condition for the education at Bata School of Work. The conditions ensured the fact that the education of young women is complex. The education would not be entire, if the women were living at home. Living at the hall of residence ensured basics of family management (thriftiness) as it was perceived as crucial. When the education at Bata School of Work begun the young people started to earn their own money. It was a common fact that students of the school were earning more money than their own parents. Fortunately, at the first year the earnings were not meant for personal purposes but it was transferred onto their personal accounts in corporate bank of Bata Company. The earnings were available for the young students after a written agreement of a tutor. The students were taught the discreetness in questions of family balance and economy. The publication is based on the research of archival documents and interviews with the witnesses of times and therefore it is based almost on primary research only. The goal of this publication is to provide an objective testimony about the life of the young women in Bata environment. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004352
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/12:43868298!RIV13-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43868394
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:54Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:54Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 126
utb.identifier.utb-sysno 67570
utb.identifier.nkp 005684039
utb.contributor.internalauthor Končitíková, Gabriela
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Svatava
Find Full text

Files in this item

Show simple item record