TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vybrané sociální jevy v kulturních souvislostech; Výzkumná sonda mezi české a slovenské vysokoškolské studenty

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vybrané sociální jevy v kulturních souvislostech; Výzkumná sonda mezi české a slovenské vysokoškolské studenty cs
dc.title Selected social phenomena in cultural contexts; Research survey among Czech and Slovak university students en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Hladík, Jakub
dc.contributor.author Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Birknerová, Zuzana
dc.contributor.author Frankovský, Miroslav
dc.contributor.author Janovská, Anna
dc.identifier.isbn 978-80-86798-41-7
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, nakladatelství s mezinárodní vědeckou radou
dc.subject social phenomena en
dc.subject university students en
dc.subject social and emocional intelligence en
dc.subject social well-being en
dc.subject machavellismus en
dc.description.abstract Publikace se zabývá komparací vybraných sociálních jevů u českých a slovenských vysokoškolských studentů sociálních a manažerských oborů. Zaměřuje se na vybrané sociální jevy – sociální a emoční inteligenci, sociální well-being a machiavellismus, které autoři považují u vysokoškolských studentů sociálních a manažerských profesí za důležité v návaznosti na výkon jejich budoucí profese. cs
dc.description.abstract The publication focuses on the comparison of selected social phenomena of Czech and Slovak university students in social and managerial fields. It focuses on selected social phenomena - social and emotional intelligence, social well-being and machiavellismus which the authors consider in university students of social and managerial profession as important in connection with the exercise of their future profession. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004347
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43869898!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43870107
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:50Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:50Z
dc.description.sponsorship P(7AMB12SK108)
dc.format.extent 158
utb.identifier.utb-sysno 69950
utb.identifier.nkp 006034701
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
utb.contributor.internalauthor Andrysová, Pavla
utb.contributor.internalauthor Hladík, Jakub
utb.contributor.internalauthor Hrbáčková, Karla
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record