TBU Publications
Repository of TBU Publications

Teorie výchovy a vzdělávání pro oblast sociální pedagogiky a andragogiky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Teorie výchovy a vzdělávání pro oblast sociální pedagogiky a andragogiky cs
dc.title Theory of Teaching and Education in Social Pedagogy and Andragogics en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.identifier.isbn 978-80-86798-47-9
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Hnutí R, Praha
dc.subject Theory of education en
dc.subject theory of teaching en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social andragogics en
dc.subject multicultural andragogics en
dc.subject multicultural education. en
dc.description.abstract Monografie Jaroslava Balvína, akademického pracovníka Ústavu pedagogogických věd Fakulty humanitních studií Univezity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Teorie výchovy a vzdělávání pro oblast sociální pedagogiky a andragogiky, je postavena na interpretaci filozofie výchovy jako základny teorie výchovy. Ve své aplikační rovině se zaměřuje na konkrétní objekt edukace, a to jsou romští žáci. Přitom však neopomíjí sledování obecně teoretické linie, která je uplatnitelná i pro studenty oborů, jako je sociální pedagogika, sociální andragogika, multikulturní andragogika a multikulturní výchova. Neopomíjí ani teoretický rozbor výchovného působení u významných pedagogů, jakým byli Radim Palouš, Jaroslava Pešková, Emmanuel Lévinnas, Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. Monografie se opírá o práce českého filozofa Jana Patočky, který svoji filozofii výchovy jako základnu pro teorii výchovy opírá o klasickou řeckou filozofii, zejména Platóna a Sokrata. Publikace se opírá také o práci slovenského specialisty Mirona Zeliny, zejména o jeho práci Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Tato publikace může být i základem pro tvorbu osnovy otázek ke studiu studentů sociální pedagogiky nebo andragogiky. cs
dc.description.abstract The monograph by Jaroslav Balvín, academic worker at the Institute of Pedagogic Sciences of the Faculty of Humanities,Tomas Bata University in Zlín, entitled Theory of Teaching and Education in Social Pedagogy and Andragogics, is based on interpreting the philosophy of education as the foundation of the theory of education. On the application level, the monograph focuses on concrete objects of education, i.e., on Romani pupils. In doing so, the author does not forget to adhere to general theoretical trends that are applicable to the relevant fields of study, such as social pedagogy, social andragogics, multicultural andragogics, and multicultural education. Moreover, he includes theoretical analysis of the educational impact of prominent pedagogues, e.g., Radim Palouš, Jaroslava Pešková, Emmanuel Lévinnas, Miroslav Dědič, and Přemysl Pitter. The monograph is corroborated by the works of a Czech philosopher Jan Patočka, whose philosophy of education he views as deriving from certain classical Greek philosophers, in particular, Plato and Socrates. The publication also draws ideas from the works of a Slovak specialist, Miron Zelina, especially his work on Theory of Education as Search for Goodness. The publication may be used as the base for formulating the structure of themes suitable for the study program of the students of social pedagogy or andragogics. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004345
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43870719!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43871037
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:50Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:50Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 151
utb.identifier.nkp 006143071
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record