TBU Publications
Repository of TBU Publications

ROLE MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL S VEŘEJNOSTÍ

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title ROLE MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL S VEŘEJNOSTÍ cs
dc.title Role of University Media Communications with Public en
dc.contributor.author Soukalová, Radomila
dc.identifier.isbn 978-80-87500-47-7
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Public en
dc.subject with en
dc.subject Communications en
dc.subject Media en
dc.subject University en
dc.subject Role en
dc.description.abstract Publikace, s názvem „Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností“ která se Vám dostává do rukou, volně navazuje a obsahově doplňuje publikaci vydanou autorkou v roce 2012 „Současná role komunikace vysokých škol s cílovými skupinami.“ Tematicky je zaměřena na komunikaci vysokých škol s veřejností a je tedy určena odborné veřejnosti i studentům, kteří se zabývají aktuálními otázkami komunikace vzdělávacích institucí. Obsahově vědecká publikace vychází z teorie marketingu a komunikace vysokých škol a v souladu s demografickým vývoj populace v České republice poukazuje na současnou a významnou úlohu komunikace vysokých škol zaměřenou především na veřejnost. cs
dc.description.abstract The publication called “Role of University Media Communications with Public” which you are now holding in your hands is a free follow-up to the book “Current Role of University Communications with Target Groups” published by the author in 2012. It thematically focuses on communication of universities with the public and therefore is primarily useful for the expert public and students looking into the current issues of communication of educational institutions. As for the contents, the scientific publication builds on the theory of marketing and communications of universities. In addition, with respect to the demographic development of population in the Czech Republic, it draws attention to the currently significant role of university communications focused particularly on the public. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004343
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870664!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870952
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:49Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:49Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 62
utb.identifier.utb-sysno 83733
utb.identifier.nkp 006171381
utb.contributor.internalauthor Soukalová, Radomila
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record