TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení úvěrového rizika SME

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení úvěrového rizika SME cs
dc.title Credit risk management of SME en
dc.contributor.author Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Garguláková, Monika
dc.contributor.author Holec, Marcel
dc.contributor.author Homolka, Lubor
dc.contributor.author Hudáková, Mária
dc.contributor.author Lusková, Mária
dc.identifier.isbn 978-80-8154-017-2
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Georg Žilina
dc.subject small and medium enterprises en
dc.subject credit risk en
dc.description.abstract Globální finanční krize vyvolala obavy, jaké budou postupy ve vztahu k úvěrovému financování podnikové sféry. Dosavadní signály potvrzují, že banky reagovaly vůči svým klientům zpřísněním všech tří dimenzí finančních podmínek, a to objemem úvěrů, úrokovými a neúrokovými podmínkami. Z pohledu firem může nastat velmi nepříznivá situace, protože kritická situace na finančních trzích spojená s vysokou averzí k riziku omezuje podnikatelskou sféru ve vztahu k financování prostřednictvím tržních instrumentů. V době finančních turbulencí se tak bankovní financování opět stává primárním zdrojem externích financí, což umožňuje bankám zastávat poměrně silnou pozici v nastavení finančních podmínek. Problematika úvěrového rizika malých a středních podniků je v současnosti aktuální oblastí teoretického výzkumu a praktických aplikací v procesu řízení úvěrového rizika komerčních bank. Malé a střední podniky mají své specifické znaky a plní významné úkoly v ekonomickém systému. SME se výraznou měrou podílejí na zaměstnanosti a tvorbě HDP, pomáhají vytvářet intenzivnější konkurenční prostředí, což má velký význam ve vztahu k cenám a kvalitě produktů a služeb, svou flexibilitou pomáhají vyplnit tržní prostor a jsou nositelem významných inovací. Političtí představitelé Evropské unie a jednotlivých evropských zemí deklarují zvýšenou míru zájmu o tento podnikatelský segment, reálná podniková praxe však vypovídá o tom, že tyto podniky dostávají podstatně nižší míru podpory od vlád než velké firmy (např. chybí investiční pobídky, daňové úlevy, tyto firmy mají obtížnější přístup k úvěrovému financování, jsou příliš administrativně a legislativně zatěžované apod.). Podobná situace je i v komerčním bankovnictví, kde banky často deklarují velký zájem o tento segment, avšak ve skutečnosti uplatňují různé bariéry v úvěrovém procesu ve vztahu k malým a středním podnikům. Aktuální finanční a hospodářská krize do značné míry tento přístup eskaluje. cs
dc.description.abstract Small and medium enterprises (SME) are characterised by certain specific features and are important to an economic system. SME participate in a creation of the GDP and jobs; improve competition resulting in more transparent prices and more quality products and services. Moreover, SME contribute to innovations and their flexibility fills a gap in markets. Up to December 31 2011, there were 1,066,787 entities of the SME category in the Czech Republic (in detail, 814,897 personal entities and 251,890 legal entities). 99,84 % of active businesses were from the SME category in 2011. The total number of SME employees increased by 1,09 % (20,000) to 1,856,000 people on a year- over- year basis. This number represents 60,85 % of all the private sector employees in 2011. The export of SME increased by 175,116 m CZK (i.e. 11,85 %) compared to 2010 and represented 51,50 % of the total export. The import of SME represented 56,60 % of the total import. A vast amount of the Czech companies are facing bankruptcy. There were 330 business bankruptcies in August 2012: 117 commercial companies and 213 personal entities. This has been the highest number of personal entities bankruptcies declared in a single month since the law became effective. The amount of bankruptcies doubled on a year- over- year basis. There has been 2,269 business bankruptcies declared in 2012 already (i.e. 92 % of business bankruptcies declared in 2011). We can thus expect the amount of business bankruptcies to break the record from 2000. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004342
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43869769!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43869920
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:49Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:49Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 115
utb.identifier.nkp 006213555
utb.contributor.internalauthor Belás, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Garguláková, Monika
utb.contributor.internalauthor Holec, Marcel
utb.contributor.internalauthor Homolka, Lubor
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record