TBU Publications
Repository of TBU Publications

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality cs
dc.title Rational consumer behavior and the influence of irrationality en
dc.contributor.author Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.identifier.isbn 978-80-87500-33-0
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Consumer Behaviour en
dc.subject Behavioral Economics en
dc.subject Contemporary Marketing en
dc.subject Irrationality en
dc.subject Advertising en
dc.subject SodaStream en
dc.subject Carbon Dioxide en
dc.subject Irrational Factors. en
dc.description.abstract Kniha s názvem „Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality“ se zabývá vlivem faktorů iracionálního lidského chování na proces spotřebitelského rozhodování. V první části práce jsou nastavena teoretická východiska týkající se problematiky současného stavu v oblasti marketingu, postmoderního spotřebitele, procesu reklamní komunikace, spotřebního chování, behaviorální ekonomie a vlivu iracionálních faktorů lidského chování na racionální rozhodování spotřebitele. V další části práce je formou analýz provedena případová studie chování spotřebitelů při nákupu konkrétního produktu. Kniha přináší návrh obecných opatření pro zvýšení úspěšnosti přenosu reklamního sdělení při vlivu faktorů iracionality. cs
dc.description.abstract A book called "rational consumer behavior and the impact of irrationality" examines the influence factors of irrational human behavior on consumer decision-making process. In the first part are set theoretical background on the issue of the current situation in the field of marketing, postmodern consumer, the process of advertising communication, consumer behavior, behavioral economics and irrational factors influence human behavior to rational consumer decision. The second part is in the form of a case study analyzes consumer behavior when purchasing a particular product. The book presents a proposal of general measures to improve the success transmitting advertising messages under the influence of irrational factors. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004341
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43870647!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43870935
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:48Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:48Z
dc.description.sponsorship I, S
dc.format.extent 124
utb.identifier.utb-sysno 83764
utb.identifier.nkp 005810870
utb.contributor.internalauthor Pospíšil, Jan
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record