TBU Publications
Repository of TBU Publications

Průmyslové inženýrství - Trendy zvyšování výkonnosti štíhlým řízením procesů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Průmyslové inženýrství - Trendy zvyšování výkonnosti štíhlým řízením procesů cs
dc.title Industrial engineering - Trends of performance raising through lean process management en
dc.contributor.author Chromjaková, Felicita
dc.identifier.isbn 978-80-8154-058-5
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject industrial engineering en
dc.subject efficiency en
dc.subject value added en
dc.subject productivity en
dc.subject team en
dc.description.abstract Jednotlivé kapitoly jsou věnované aktuálním trendům v prezentované oblasti, jsou navrženy metodiky pro implementaci vybraných konceptů zeštíhlování výrobních a administrativních procesů. Nezbytnou součástí je jejich propojení na týmovou práci, bez které by jakékoliv úsilí o zvyšování výkonnosti, produktivity a efektivnosti zejména ve výrobních a administrativních procesech bylo jenom marnou snahou. V celé publikaci jsou použity výsledky dotazníkových šetření, realizovaných přímo autorem publikace ve vybraných průmyslových firmách v České republice. cs
dc.description.abstract Individual chapters are devoted to current trends in the field presented, there are designed methodology for the implementation of selected concepts downsizing of manufacturing and administrative processes. An essential part there is their connection to teamwork, without which any effort to increase efficiency, productivity and effectiveness especially in the manufacturing and administrative processes were only futile effort. Throughout the publication, the results of surveys, implemented directly by the author of the selected industrial companies in the Czech Republic were presented. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004340
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43870901!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43871232
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:48Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:48Z
dc.description.sponsorship P(EE2.3.20.0147)
dc.format.extent 116
utb.identifier.utb-sysno 85229
utb.identifier.nkp 006231131
utb.contributor.internalauthor Chromjaková, Felicita
Find Full text

Files in this item

Show simple item record