TBU Publications
Repository of TBU Publications

Muzea a galerie : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Muzea a galerie : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012 cs
dc.title Museums and galleries : buying behavior on cultural products markets 2012 en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.identifier.isbn 978-80-87500-34-7
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Museum en
dc.subject gallery en
dc.subject buying behavior en
dc.subject culture en
dc.subject art en
dc.subject marketing en
dc.description.abstract Monografie přináší pohled na to, jaký je vztah lidí k muzeím, památkám a výtvarnému umění. Jednotlivé kapitoly se blíže zabývají otázkou, s čím vším zájem o muzea a výtvarné umění a ochota navštěvovat jejich prezentace může souviset. Je zde zkoumán vliv návštěv těchto kulturních zařízení v dětství s rodiči či jinými příbuznými (tedy jinými slovy vliv výchovy a rodiny), to, zda se o výstavy a výtvarné umění zajímají též známí a přátelé respondentů (tedy vliv společenského prostředí), preference konkrétních typů muzejních prezentací a druhů výtvarného umění, okolnosti návštěv obou typů kulturních prezentací (s kým je respondenti navštěvují, kdo je iniciátorem návštěv), asociace, které si lidé s těmito oblastmi kultury spojují a konečně souvislosti všech výše zmíněných proměnných s rodinným stavem, vzděláním či profesí, jíž se člověk věnuje. Celá kniha představuje druhou část hlubší sondy do postojů veřejnosti k jednotlivým oblastem kulturní produkce. Předchozí část se týkala divadel a filmu (kina), pokračování se bude týkat literatury (čtení knih) a hudby (vážné a populární). Výsledkem by pak mělo být širší srovnání toho, jak lidé jednotlivé oblasti kultury vnímají a jak k nim přistupují. cs
dc.description.abstract The monograph deals with the issue of what kind of a relationship particular parts of the public have to museums and fine arts as kinds of artistic production or forms of leisure time activities. Research data referred to and presented in the book respond to questions regarding how often people attend museums and galleries, what types of museums or fine arts they prefer and what associations with them they have. The main goal is to show the differences among behaviours and preferences of particular groups of the public (men and women, various age groups, people of various jobs, etc.) and what has affected their attitudes to museums and fine arts (the influence of family and upbringing, society and reference groups). The monograph is the second part of a more profound survey in public attitudes to various field of culture, which follows the survey dealing with the theatre and the cinema and will be followed by a detailed view on literature or classic and popular music. Concurrently, it is a part of a long-term research of buying behaviour on cultural products markets which examines the relationship between the demand sides of particular cultural product markets and tries to describe these markets in terms of the condition and evolution of preferences of buying behaviour of the Czech Republic inhabitants. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004337
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870537!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870822
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:46Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:46Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 124
utb.identifier.utb-sysno 70902
utb.identifier.nkp 005810010
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record