TBU Publications
Repository of TBU Publications

Multikulturní ošetřovatelství pro praxi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Multikulturní ošetřovatelství pro praxi cs
dc.title Multicultural nursing for praxis en
dc.contributor.author Kutnohorská, Jana
dc.identifier.isbn 978-80-247-4413-1
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher Grada Publishing a.s.
dc.subject Multicultural nursing en
dc.subject behaviour en
dc.subject care en
dc.subject tradition en
dc.subject habits en
dc.description.abstract Problematice multikulturního ošetřovatelství je v České republice věnována dostatečná pozornost, přesto je potřeba rozšiřovat teoretické vědomosti z oblasti multikultury stále aktuální. Sestry by měly pozorně naslouchat a všímat si projevů v chování, které jim pomohou orientovat se v životních postojích a etice klienta / pacienta. Většina studií, které se zaměřují na morálku, dochází k závěru, že vzdělání příznivě ovlivňuje morálku. Je proto žádoucí, aby sestry a všichni zdravotníci byli dostatečně vzděláni pro praxi v multikulturním ošetřovatelství. cs
dc.description.abstract The issues of multicultural nursing have been widely discussed in the Czech Republic, yet the theoretical findings from the culture studies need to be updated and extended. Nurses should carefully monitor and pay attention to the patient’s behaviour as it can help them understand the patient’s attitudes and ethical background. Most surveys focusing on morality conclude that good education brings better understanding and therefore adequate training for multicultural nursing is necessary. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004336
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43869637!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43869780
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:46Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:46Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 160
utb.identifier.utb-sysno 67792
utb.identifier.nkp 005743437
utb.contributor.internalauthor Kutnohorská, Jana
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record