TBU Publications
Repository of TBU Publications

Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti cs
dc.title Risk identification model of occupational diseases formation in relation to the work activity en
dc.contributor.author Sekulová, Kateřina
dc.contributor.author Šimon, Michal
dc.identifier.isbn 978-80-8154-054-7
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG
dc.subject Ergonomics en
dc.subject occupational diseases en
dc.subject musculoskeletal disorders en
dc.subject model en
dc.subject statistics en
dc.description.abstract Publikace se věnuje obecným poznatkům ergonomie a problematice nemocí z povolání, rozebírá jejich vzájemnou vazbu a význam ergonomických principů při snižování rizika vzniku muskuloskeletálních chorob a s nimi spojenými nemocemi z povolání. Hlavní náplní publikace je tvorba modelu identifikace rizika nemocí z povolání, které se vážou ke konkrétním pracovním činnostem. Tento model je vytvořen na základě statistických propočtů z oblasti biomedicínské statistiky. Publikace je určena pro odborníky z řad průmyslových inženýrů, ergonomů a pracovních lékařů. Publikace je také vhodná pro studenty vysokoškolského studia zabývajících se ergonomií a průmyslovým inženýrstvím. cs
dc.description.abstract This publication focuses on general knowledge of ergonomics and problems of occupational diseases, it analyses their interaction and importance of ergonomic principles in the process of musculoskeletal disorders and associated occupational diseases risk reduction. The main content of publication is creation of the risk identification model of occupational diseases, which are connected with concrete work activity. This model is based on biomedical statistics. The publication is intended for industrial engineers, ergonomists and occupational physicians. The publication is also for students focused on ergonomics and industrial engineering. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004335
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43871237!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43871442
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84905079133
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:46Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:46Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 91
utb.identifier.utb-sysno 76397
utb.identifier.nkp 006231129
utb.contributor.internalauthor Sekulová, Kateřina
Find Full text

Files in this item

Show simple item record