TBU Publications
Repository of TBU Publications

Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví cs
dc.title Financial markets, banking and insurance sectors en
dc.contributor.author Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Habánik, Jozef
dc.contributor.author Chovancová, Božena
dc.contributor.author Sipko, Juraj
dc.contributor.author Demjan, Valér
dc.contributor.author Holec, Marcel
dc.contributor.author Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Polách, Jiří
dc.contributor.author Raška, Zdeněk
dc.contributor.author Burianová, Lenka
dc.identifier.isbn 978-80-8154-024-0
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG Žilina
dc.subject financial markets en
dc.subject banking system en
dc.subject insurance sector en
dc.subject commercial banking en
dc.subject investment banking en
dc.description.abstract Cílem makroekonomického rámce hospodářské politiky je zabezpečit stabilní a dlouhodobě udržitelný růst ekonomiky a její celkovou reálnou konvergenci. Udržitelnost růstu je zabezpečována zvyšováním potenciálního produktu ekonomiky založeném na růstu produktivity, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, což předpokládá vytváření příznivého podnikatelského prostředí a postupné směřování hospodářství k vědomostní společnosti a ekonomice. Stabilizace ekonomiky znamená využívat fiskální politiku v plném rozsahu a koordinovat její funkce s měnovou politikou. Bankovní systém je významnou součástí ekonomického systému každé země a představuje nejdůležitější část finančního systému. Bankovní systém realizuje na finančním trhu celou řadu jiných finančních produktů a služeb a v tomto procesu je vystavený působení mnohých ekonomických a neekonomických faktorů, které v konečném důsledku způsobují existenci ekonomických nerovnováh v tomto systému. Aktuální finanční a hospodářská krize odhalila slabiny bankovního systému a jeho regulace a vyžádala si mohutné finanční injekce zaměřené na podporu bankovního sektoru prakticky ve všech významných zemích světa. V monografii věnujeme pozornost i otázkám společenské odpovědnosti komerčních bank. Dosavadní zkušenosti s uplatňováním CSR a etických principů v bankovnictví směřují k akceptaci názoru, že společenská odpovědnost bank a etika v bankovnictví jsou ze strany bankovního managementu vnímány jako vhodný marketingový nástroj pro komunikaci s veřejností a nejsou integrované do jednotlivých politik komerčních bank. Zkušenosti z krize prokázaly absenci morálních principů k rozhodování bankovních manažerů. Podle našich zjištění se komerční banky snaží agresivní formou využívat svoje oligopolní postavení na trhu. Míra jejich zájmu o uspokojování finančních potřeb svých klientů není na přiměřené úrovni. cs
dc.description.abstract The aim of macro – economic policy framework is to ensure a stable and sustainable economic growth and its overall real convergence. Sustainability of growth is ensured by increasing potential output of economy which is based on a productivity growth, competitiveness and an employment. This creates a presumption of a favorable business environment and a gradual trend of economy to a knowledge-based society. Within the economic policy, a role of the state is to coordinate sectoral and cross-sectoral policies effectively in order to correspond and be followed each other and creates the greatest synergy effect with regard to formation of potential economic growth and to promote the development of the real economy. In the economy, a fundamental task of the Government is goals setting, determination of societal interests and their enforcement in the Government program and practical economic policy. Economic roles of government include the following: promotion and regulation of a market and business environment, stabilization of the economy after the fluctuation or recession and realization of social objectives in income distribution. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004328
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43869684!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43869831
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:43Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:43Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 227
utb.identifier.utb-sysno 69779
utb.identifier.nkp 006161101
utb.contributor.internalauthor Belás, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Chovancová, Božena
utb.contributor.internalauthor Holec, Marcel
utb.contributor.internalauthor Kameníková, Blanka
utb.contributor.internalauthor Polách, Jiří
utb.contributor.internalauthor Raška, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Burianová, Lenka
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record