TBU Publications
Repository of TBU Publications

Agregované sklo v architektuře a designu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Agregované sklo v architektuře a designu cs
dc.title Sintered glass application to architecture and design en
dc.contributor.author Svoboda (FMK), Jiří
dc.identifier.isbn 978-80-87500-42-2
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Architecture en
dc.subject architectural design en
dc.subject art design en
dc.subject design en
dc.subject industrial design en
dc.subject interior design en
dc.subject glass en
dc.subject glass material aggregation en
dc.subject sintered glass en
dc.subject glass waste recycling. en
dc.description.abstract Text této publikace vznikl na základě podpůrné analýzy projektu FIIM5/ 050 - Průmyslový výzkum agregace skelných materiálů a jejich povrchové zpevnění pro využití v interiéru (2008-2010, MPO/FI) v roce 2008, která doposud nebyla zveřejněna. Tato analýza rozkrývá široké možnosti užití agregovaného skla v architektuře a designu. Představuje tento v současnosti vyvíjený druh skla jako materiál, který by se mohl objevit na trhu v podobě zde navrhovaných produktů, a také, jako jeden z významných ekologických pokusů o recyklování skelného odpadu. cs
dc.description.abstract Text of this publication was based on a supportive analysis of the project FI-IM5/050 - Industrial research of a glass material aggregation and glass surface reinforcement for utilization in interior (2008-2010, MPO/FI) in the year 2008, which has not been published yet. This analysis reveals a wide range of sintered glass application to architecture and design. It introduces this contemporarily developed kind of glass as a material, which could appear on the market in a form of new products, designed in this analysis. And so, it shows this incoming material as a result of ecological attempt to recycle industrial glass waste. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004322
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870558!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870843
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:39Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:39Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 84
utb.identifier.utb-sysno 69982
utb.identifier.nkp 006100913
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FMK), Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record