TBU Publications
Repository of TBU Publications

Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu cs
dc.title Why do I want to become a preschool teacher? The perspective of qualitative research en
dc.contributor.author Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Gavora, Peter
dc.relation.ispartof Pedagogická orientace
dc.identifier.issn 1211-4669 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 1805-9511 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 24
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 510
dc.citation.epage 534
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká pedagogická společnost
dc.identifier.doi 10.5817/PedOr2014-4-510
dc.relation.uri http://www.ped.muni.cz/pedor/2014/cislo-4
dc.description.abstract Příspěvek referuje o výzkumu motivů volby profese učitelky mateřské školy. Vzorek se skládá z 29 studentek bakalářského studia učitelství v mateřské škole na jedné moravské univerzitě. Výzkumnou metodou bylo tematické psaní o motivech, proč se studentky chtějí stát učitelkami v mateřské škole, jaké byly okolnosti jejich rozhodnutí a též o tom, jaké je jejich pojetí dítěte a dětství a koncepce činnosti učitelky mateřské školy. Tematické psaní bylo zadáno dvakrát, v prvním a třetím semestru studia. Texty byly analyzovány s cílem hledat odpovědi na výzkumné otázky. Výsledky ukazují, že rozhodnutí stát se učitelkou v mateřské škole je výsledkem předcházejících složitých interakcí mezi osobnostními charakteristikami subjektu a externími faktory, jejichž vliv však subjekt nepřijímá pasivně, ale filtruje je přes své dosavadní postoje a přesvědčení. U participantek se ukázaly dva významné osobnostní faktory – feminita a emocionalita. Pokud jde o externí determinanty, silným faktorem bylo prostředí rodiny, která poskytla příležitosti pro herní činnosti, které participantky realizovaly s dětmi, a rolové modely. Předprofesionální zkušenosti vyústily do pojetí učitelství v mateřské škole jako prodlouženého dětství. Edukační filozofie participantek spočívá ve třech rolích učitelky: ochranářské, průvodce dítěte z dětství do života a průvodce při vstupu do školního života. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003834
utb.identifier.obdid 43871878
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2014-11-04T12:58:48Z
dc.date.available 2014-11-04T12:58:48Z
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Wiegerová, Adriana
utb.contributor.internalauthor Gavora, Peter
Find Full text

Files in this item

Show simple item record