TBU Publications
Repository of TBU Publications

Metoda pro testování fotokatalytické aktivity materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Metoda pro testování fotokatalytické aktivity materiálů cs
dc.title Testing method for photocatalytic activity of materials en
dc.contributor.author Janota, Pavel
dc.contributor.author Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 108
utb.relation.issue SPEC. ISSUE 1
dc.citation.spage s10
dc.citation.epage s15
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH)
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_s1-volume_108-year_2014.html
dc.description.abstract In this study, an apparatus and a testing method for photocatalytic activity of composite materials based on TiO2 and ZnO were developed. Anatase phase of titanium dioxide in form of nanopowder dispersed in liquid medium was used as a standard photocatalyst; dyes Acid Orange 7 and Methylene blue served as a model compounds. A focused UV lamp was used as the source of light at the wavelength 365 nm. Photocatalytic activity of the TiO2 was determined by measuring changes of absorbance and total content of organic carbon in tested dyes solutions. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003784
utb.identifier.obdid 43871819
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84901831552
utb.identifier.wok 000344829700003
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2014-07-07T13:44:00Z
dc.date.available 2014-07-07T13:44:00Z
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Janota, Pavel
utb.contributor.internalauthor Dvořáčková, Marie
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.fulltext.affiliation PAVEL JANOTA a , MARIE DVOŘÁČKOVÁ a* , IVO KUŘITKA b a Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín, b Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín *dvorackova@ft.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship Tento příspěvek byl vytvořen za podpory Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky, v rámci projektu Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0104), a za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) a státním rozpočtem ČR, v rámci projektu Centrum polymerních systémů (reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111).
utb.fulltext.projects CZ.1.07/2.3.00/20.0104
utb.fulltext.projects CZ.1.05/2.1.00/03.0111
utb.fulltext.faculty Faculty of Technology
utb.fulltext.faculty University Institute
utb.fulltext.ou Centre of Polymer Systems
utb.fulltext.ou Department of Environmental Protection Engineering
Find Full text

Files in this item

Show simple item record