TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dynamický rozptyl světla v analýze koloidních systémů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Dynamický rozptyl světla v analýze koloidních systémů cs
dc.title Dynamic light scattering in analysis of colloidal systems en
dc.contributor.author Ševčíková, Petra
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Krejčí, Jiří
dc.contributor.author Vltavská, Pavlína
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2014
utb.relation.volume 108
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 479
dc.citation.epage 482
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH)
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/506
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/download/506/506/506
dc.description.abstract Dynamic light scattering (DLS) is a non-invasive technique, capable of measuring the size of submicron particles in the submicron range. The study was focused on the applicability of DLS in measurement of colloidal particles of different types. The micelle sizes of surfactants (Tween 60, Tween 20, Igepal CA 720 and Na lauryl sarcosinate) and particle sizes of micro-and nanoemulsions were measured. The diameters of surfactant micelles were 13.0±0.1 nm, 8.4±0.1 nm, 7.1±0.2 nm and 2.7±0.1 nm for Tween 60, Tween 20, Igepal CA 720 and Na lauryl sarcosinate, respectively. Stability of nanoemulsions as a consequence of the changes of particle size distributions in storage was monitored. The results revealed the presence of uni-, bi-and trimodal distributions reflecting the occurrence of various particle populations as well as a shift of distribution curves due to the particle growth. It was confirmed that DLS can provide reliable and rapid determinations of particle sizes of micro-, nano-and classical emulsions. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003771
utb.identifier.obdid 43871989
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84901698533
utb.identifier.wok 000338424600010
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2014-07-07T13:43:50Z
dc.date.available 2014-07-07T13:43:50Z
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Ševčíková, Petra
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
utb.contributor.internalauthor Krejčí, Jiří
utb.contributor.internalauthor Vltavská, Pavlína
utb.fulltext.affiliation PETRA ŠEVČÍKOVÁ a, VĚRA KAŠPÁRKOVÁ a,b, JIŘÍ KREJČÍ a a PAVLÍNA VLTAVSKÁ a a Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 760 01 Zlín, b Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín psevcikova@ft.utb.cz, vkasparkova@ft.utb.cz
utb.fulltext.dates Došlo 18.4.13 přijato 14.6.13.
utb.fulltext.sponsorship Tento článek byl vytvořen za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem České republiky, v rámci projektu Centra polymerních systémů (CZ.1.05/2.1.00/03.0111). Tato práce vznikla také za podpory interního grantu UTB ve Zlíně č. IGA/FT/2013/016 financovaného z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu.
utb.fulltext.projects CZ.1.05/2.1.00/03.011
utb.fulltext.projects IGA/FT/2013/016
utb.fulltext.faculty Faculty of Technology
utb.fulltext.faculty University Institute
utb.fulltext.ou Department of Fat, Surfactant and Cosmetics Technology
utb.fulltext.ou Centre of Polymer Systems
Find Full text

Files in this item

Show simple item record