TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv interkalačního činidla na tepelnou stabilitu nanokompozitu typu PVC/jíl

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv interkalačního činidla na tepelnou stabilitu nanokompozitu typu PVC/jíl cs
dc.title Influence of intercalation agents on the thermal stability of PVC/CLAY nanocomposites en
dc.contributor.author Kalendová, Alena
dc.contributor.author Zýková, Jitka
dc.contributor.author Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Maláč, Jiří
dc.relation.ispartof NANOCON 2009
dc.identifier.isbn 978-80-87294-12-3
dc.date.issued 2009
dc.event.title 1st NANOCON International Conference
dc.event.location Rožnov pod Radhoštěm
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-10-20
dc.event.edate 2010-10-22
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher TANGER Ltd. en
dc.relation.uri http://www.nanocon.eu/files/proceedings/nanocon_09/Lists/Papers/145.pdf
dc.subject PVC en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject nanocomposite en
dc.description.abstract Nanokompozitní materiály typu PVC/jíl byly připraveny interkalací v tavenině. Pro přípravu nanokompozitů byly použity dna typy nanoplniv (Cloisite?Na+ a Cloisite?30B), dále pro modifikaci těchto nanoplniv byly použity interkalační činidla dietylenglykol, polyetylenglykol a také ko-interkalační trikresylfosfát, isodecyldifenylfosfát. Tepelné vlastnosti připravených vzorků byly měřeny pomocí TGA a pH metodou cs
dc.description.abstract Polyvinyl chloride (PVC)/montmorillonite (MMT) nanocomposites were prepared via melt-intercalation method. Two kinds of MMT (Cloisite®Na+, Cloisite®30B) and laboratory modified MMT by intercalation (diethylene glycol, polyethylene glycol) and co-intercalation (tricresyl phosphate and isodecildifenyl phosphate) agents were used for the set of nanocomposite samples. The thermal stability of nanocomposite specimens was tested using of thermo gravimetric analysis and pH methods. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003672
utb.identifier.obdid 43861573
utb.source d-orig
dc.date.accessioned 2014-02-12T16:16:03Z
dc.date.available 2014-02-12T16:16:03Z
utb.identifier.utb-sysno 63260
utb.contributor.internalauthor Kalendová, Alena
utb.contributor.internalauthor Zýková, Jitka
utb.contributor.internalauthor Kovářová, Lucie
utb.contributor.internalauthor Maláč, Jiří
utb.fulltext.affiliation Jitka Zýková, Alena Kalendová, Lucie Kovářová, Jiří Maláč Tomas Bata University in Zlin, Faculty of technology, TGM 275, 762 72 Zlin, Czech Republic, e-mail: lkovarova@ft.utb.cz, tel. +420 576 031 322
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship This work was supported by the Czech Ministry of Education, project MSM 7088352101.
utb.fulltext.faculty Faculty of Technology
utb.fulltext.ou -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record