TBU Publications
Repository of TBU Publications

Porozumění "Sociálnímu programu v podnikání Tomáše Bati zakladatele" metodami kvalitativního výzkumu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Porozumění "Sociálnímu programu v podnikání Tomáše Bati zakladatele" metodami kvalitativního výzkumu cs
dc.title Understanding 'Tomas Bata Social Entrepreneurship Program' with qualitative research methods en
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Kašpárková, Svatava
dc.relation.ispartof Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu
dc.identifier.isbn 978-80-86174-17-4
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 346
dc.citation.epage 353
dc.event.title 9th Czech-Slovak Conference on the Qualitative Approach and Methods in Human Sciences - Individuality and Uniqueness in Qualitative Research
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-01-20
dc.event.edate 2010-01-21
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Slovenská akadémia vied (SAV) sk
dc.relation.uri http://pes.psu.cas.cz/konference/kvalkox/sbornik_kvalkox.pdf
dc.subject historický výzkum cs
dc.subject historický dokument cs
dc.subject orální historie cs
dc.subject biografický výzkum cs
dc.subject fenomenologický výzkum cs
dc.subject historical research en
dc.subject historical documents en
dc.subject oral history en
dc.subject biographical research en
dc.subject phenomenological research en
dc.description.abstract Příspěvek je inspirován bakalářskou prací na téma Sociální program v podnikání Tomáše Bati zakladatele, ve kterém byla využita jako hlavní výzkumná metoda orální historie. Cílem našeho příspěvku je poukázat na možnosti praktického využití, které uvedená metoda poskytuje. Jedná se o popis použití této kvalitativní metody při rozhovorech s pamětníky doby. Konkrétně se jedná o absolventy Baťovy školy práce a bývalé zaměstnance původních Baťových závodů. Cílem tohoto výzkumu je pomocí orální historie zachytit vlastní autentické zážitky, názory a vzpomínky účastníků doby. Žádná novodobá ani historická literatura nám neposkytne tak širokoúhlý náhled na dano tématiku jako vlastní výpověď lidí, kteří tuto, pro nás již historickou, dobu zažili. cs
dc.description.abstract The paper is based on the first author's bachelor thesis on 'Tomas Bata Social Entrepreneurship Program', in which oral history was used as the main research method. The authors aim to highlight the need for the theoretical development of oral history, as well as to point out to practical possibilities of its employment in research. The paper describes the uses of oral history in the analysis of interviews with the witnesses of time: graduates and former staff participating in 'Tomas Bata Social Entrepreneurship Program'. The aim of the research was to apply oral history to examine the participants` authentic experiences, views and memories of the given historical period. Neither modern, nor historical literature does provide us with such a complex view of the given period as the testimony of people who have experienced it. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003491
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:63509984!RIV11-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43863249
utb.identifier.wok 000318908600034
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2013-10-21T07:40:41Z
dc.date.available 2013-10-21T07:40:41Z
utb.contributor.internalauthor Končitíková, Gabriela
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Svatava
Find Full text

Files in this item

Show simple item record