TBU Publications
Repository of TBU Publications

Komplikace podkožního podávání infuzí v paliativní péči a možnosti jejich řešení

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KALA, Miroslav. Komplikace podkožního podávání infuzí v paliativní péči a možnosti jejich řešení. Interní medicína pro praxi [online]. 2013, vol. 15, iss. 1, s. 36-37. [cit. 2024-02-23]. ISSN 1212-7299. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201301-0011_Komplikace_podkozniho_podavani_infuzi_v_paliativni_peci_a_moznosti_jejich_reseni.php.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles