TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti individuálního přístupu k nemocným v zařízení paliativní hospicové péče

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KALA, Miroslav. Možnosti individuálního přístupu k nemocným v zařízení paliativní hospicové péče. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, vol. 14, iss. 12, s. 484-485. [cit. 2024-05-29]. ISSN 1212-7299. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201212-0010_Moznosti_individualniho_pristupu_k_nemocnym_v_zarizeni_paliativni_hospicove_pece.php.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles