TBU Publications
Repository of TBU Publications

AeroPortal - podpora evropských malých a středních podniků v oblasti leteckého průmyslu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
LAPČÍK, Lubomír. AeroPortal - podpora evropských malých a středních podniků v oblasti leteckého průmyslu. In: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and Its Influence on Education (RRDPAE 2008) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2008, s. 48-48.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles