TBU Publications
Repository of TBU Publications

AeroPortal - podpora evropských malých a středních podniků v oblasti leteckého průmyslu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
LAPČÍK, Lubomír. AeroPortal - podpora evropských malých a středních podniků v oblasti leteckého průmyslu. In: Nové trendy rozvoja letectva. 8. medzinárodná konferencia [online]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 64-64.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles