TBU Publications
Repository of TBU Publications

Chirurgie karcinomu prsu - taktika a technika operací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Chirurgie karcinomu prsu - taktika a technika operací cs
dc.title Surgery of breast carcinoma--tactics and surgical technic en
dc.contributor.author Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Duda, Miloslav
dc.relation.ispartof Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti
dc.identifier.issn 0035-9351 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2012
utb.relation.volume 91
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 172
dc.citation.epage 180
dc.type review
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) cs
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii-clanek/chirurgie-karcinomu-prsu-taktika-a-technika-operaci-41878
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002992
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43868009!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43868100
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84867072466
utb.identifier.pubmed 22893925
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2012-10-13T15:30:52Z
dc.date.available 2012-10-13T15:30:52Z
utb.contributor.internalauthor Gatěk, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record