TBU Publications
Repository of TBU Publications

Plnivo modifikované pro polymerní systémy s odlišnou polaritou polymerní složky a způsob jeho přípravy

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
MALÁČ, Jiří, Martin BĚTÍK a Vlastimil FRÝŽELKA. Plnivo modifikované pro polymerní systémy s odlišnou polaritou polymerní složky a způsob jeho přípravy. IPC: C08K 5/42. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-847 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1228036&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles